SAMKUL-konferansen 2014

SAMKUL-konferansen 2014 holdes 3. november kl 10:00 – 16:00 ved Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Årets tematikk er Matens teknologi, politikk og kultur, og “er en del av forsøkene på å utvide forståelsen av og innsikten i mat og måltid som kulturelle og sosiale fenomen som befinner seg i sentrum av mange av dagens utfordringer.…