SAMKUL-konferansen 2014

SAMKUL-konferansen 2014 holdes 3. november kl 10:00 – 16:00 ved Rica Nidelven Hotel i Trondheim.

Årets tematikk er Matens teknologi, politikk og kultur, og “er en del av forsøkene på å utvide forståelsen av og innsikten i mat og måltid som kulturelle og sosiale fenomen som befinner seg i sentrum av mange av dagens utfordringer. Gjennom foredrag og innlegg fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskere i inn- og utland og fra deltakerne på konferansen vil vi få ny kunnskap om matindustrien og matsystemene – altså om det vi setter til livs og er helt avhengige av”.

Arrangementet er gratis og åpent for interesserte.

For mer informasjon om konferansens faglige fokus, program og påmelding, se SAMKUL_konf 2014_web